TYLKO TERAZ

od 80 do 100% dofinansowania na kursy angielskiego dla firm

  • Nabór rusza już 4 marca i trwa TYLKO 5 dni
  • Przeprowadzimy Cię przez cały proces od A do Z
Zgłoś zainteresowanie 

Finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Zainwestuj w pracowników z minimalnym wkładem własnym, maksymalizując korzyści.

Dla kogo?

Pracodawców zatrudniających na terenie m.st. Warszawy, na podstawie:

- umowy o pracę,

- powołania,

- wyboru,

- mianowania,

- spółdzielczej umowy o pracę

pracownika świadczącego pracę na dzień złożenia wniosku.

Warunki, które musisz spełnić:

- formalne potwierdzenie siedziby/oddziału na terenie m.st. Warszawy, jeśli nie ma takiego zapisu w CEIDG lub KRS,

- łączna wartość pomocy de minimis dla jednego pracodawcy nie może przekroczyć równowartości 300 tys. brutto w okresie 3 lat (bieżący rok podatkowy i 2 poprzednie).

Wysokość dofinansowania na osobę to 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika

W czym Ci pomożemy:

- przygotujemy dla Ciebie check-listę działań,

- sprawdzimy czy mieścisz się w limicie pomocy
de minimis dla jednego pracodawcy.

Jakie dostarczymy Ci niezbędne dokumenty do złożenia wniosku:

- program kursu,

- wzór certyfikatu,

- ofertę realizatora działań wnioskowanych przez pracodawcę.

Co leży po Twojej stronie:

- złożenie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami elektronicznie przez ePUAP lub w formie papierowej (osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera) w UP m.st. Warszawy,

- podpisanie umowy z PUP,

- rozliczenie projektu z PUP i z nami.

O Szybkim Angielskim

W Szybkim Angielskim stawiamy Ciebie na pierwszym miejscu. Metoda Colina Rose to Twój bilet do świata, w którym mówienie po angielsku staje się tak naturalne, jak oddychanie – od samego początku. Zdziwisz się, jak wiele potrafisz, gdy stworzymy Ci odpowiednie warunki, by zastosować wiedzę w praktyce. 
Uczysz się tak, jak uczy się dziecko – przez działanie i interakcję.


Podstawą metody są badania Rogera Sperry nad półkulowością mózgu (Nobel 1981) i Teoria Inteligencji Wielorakich harvardzkiego pedagoga Howarda Gardnera. 
W skrócie: uczysz się tak jak lubi uczyć się Twój mózg 🧠


Zobacz, co mówią o nas Kursanci

Instytut Colina Rose Sp. z o.o. ul. Koszykowa 8/40, 00-564 Warszawa,
tel. 692 411 335, email: biuro@szybkiangielski.pl  

Podane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego  

Polityka Prywatności | szybkiangielski.pl I Copyright©2024 I Instytut Colina Rose Sp. z o.o.